Privacy Policy

De website van La Little Vie is eigendom van La Little Vie, een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. We hebben dit privacybeleid aangenomen, dat bepaalt hoe we de door La Little Vie verzamelde informatie verwerken, die ook de redenen geeft waarom we bepaalde persoonlijke gegevens over u moeten verzamelen. Daarom moet u dit privacybeleid lezen voordat u de website van La Little Vie gebruikt.
Wij zorgen voor uw persoonlijke gegevens en verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te garanderen.

Persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer u www.lalittlevie.nl bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en sommige van de geïnstalleerde cookies op uw apparaat.

Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de Site informatie over de individuele webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de Site hebben verwezen en hoe u omgaat met de Site.

We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als 'Apparaatinformatie'. Bovendien kunnen we de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt (inclusief maar niet beperkt tot naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.) verzamelen tijdens de registratie om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens en daarom mogen we slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een zodanige manier dat het een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie vrij te geven waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu.

Als u echter gebruik wilt maken van sommige functies van de website, onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, zoals uw e-mail, voornaam, achternaam, woonplaats woonplaats, organisatie, telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website.

U kunt bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via info@lalittlevie.nl.

Jouw rechten:

Als u een Europese ingezetene bent, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Het recht om geïnformeerd te worden;

  • Het recht op toegang;

  • Het recht op rectificatie;

  • Het recht op verwijdering;

  • Het recht om de verwerking te beperken;

  • Het recht op dataportabiliteit;

  • Het recht om bezwaar te maken.

  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bovendien, als u een Europese ingezetene bent, merken we op dat we uw informatie verwerken om te voldoen aan contracten die we mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de Site), of anderszins om onze vermelde legitieme zakelijke belangen na te streven boven. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie buiten Europa kan worden overgedragen, inclusief Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere websites of derden.

We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging:

We beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

We houden redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder controle en bewaring.

Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd.

Wettelijke openbaarmaking:

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijke juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid te beschermen of de veiligheid van anderen, fraude onderzoeken of reageren op een verzoek van de overheid.

Contactgegevens:

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over zaken met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar privacy@lalittlevie.nl.

La Little Vie

KVK-nummer: 90847555