Algemene voorwaarden

Welkom bij La Little Vie!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van La Little Vie, te vinden op https://lalittlevie.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf La Little Vie niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door toegang te krijgen tot La Little Vie, stemde u ermee in de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar uw computer te sturen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. U heeft de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn enkele noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Houd er rekening mee dat u door het accepteren van de vereiste cookies ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als u dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergavevenster van derden en geïntegreerde in onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezitten La Little Vie en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op La Little Vie. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier vanuit La Little Vie toegang toe krijgen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 • Materiaal van La Little Vie kopiëren of herpubliceren;

 • Materiaal van La Little Vie verkopen, verhuren of in sub licentie geven;

 • Materiaal van La Little Vie reproduceren, dupliceren of kopiëren;

 • Inhoud van La Little Vie opnieuw verspreiden.

Deze Overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te posten en uit te wisselen.

La Little Vie filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van La Little Vie, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen.

Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is La Little Vie niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

La Little Vie behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;

 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.

 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.

 • U verleent La Little Vie hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinken naar onze inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;

 • Zoekmachines;

 • Nieuwsorganisaties;

 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En

 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinzamelingsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar La Little Vie. Vermeld a.u.b. uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt naar onze website linken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

 • Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van La Little Vie of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Inhoudelijke aansprakelijkheid:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, op andere wijze inbreuk maken op, of pleiten voor inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het bijbehorende koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden voor koppelingen en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om u rechtstreeks te antwoorden.

Wij kunnen er niet voor zorgen dat de informatie op deze website correct is. We staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • Onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

 • Onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

 • Onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

 • Sluit al onze of uw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in dit artikel en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Verzending en retournering

Verzending:

Wij verzenden naar Nederland(EU), België en Duitsland.

Levertijd:

De levertijd van gepersonaliseerde producten duurt 3 tot 14 werkdagen.

De levertijd kan door onvoorziene omstandigheden ook langer zijn.

Verzendkosten:

Bij de verzendkosten wordt er gekeken naar de pakketgrootte.

Retournering:

U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort. Als de gehele order wordt geretourneerd, ontvangt u de eventuele verzendkosten terug.

Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking. Het product mag niet gebruikt, gedragen of beschadigd zijn.

Let op: Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd/geruild worden!

Hoe dient u het pakket te retourneren?

Neem contact met ons op voor een retourformulier. Dit kan via Social Media of via de mail.

U ontvangt dan van ons het retourformulier en een formulier met alle instructies betreft het retourneren.

LET OP! Wij zijn niet aansprakelijk als een retourpakket niet bij ons wordt afgeleverd. Wij raden u dan ook aan om het als een pakket te retourneren, zodat u een Track & Trace code ontvangt. Retourneren kan via DHL of PostNL. De retourkosten betaald u zelf.